logo
  
logo

LISTADO DE KATAS Y SU SIGNIFICADO

Nombre
Traducción
Maestro
Estilo
A
TaikyokusCausa primariaFunakoshiShuri-te
Pinnan o Heian
Shodan
Mente en calma; prado tranquiloItosuShuri-te
NidanMente en calma; prado tranquiloItosuShuri-te
SandanMente en calma; prado tranquiloItosuShuri-te
YondanMente en calma; prado tranquiloItosuShuri-te
GodanMente en calma; prado tranquiloItosuShuri-te
Aoyagui (Seiryu) v. masculinaSauce verdeMabuniShuri-te
Aoyagui (Seiryu) v. femeninaSauce verdeMabuniShuri-te
AnnanNombre de una ciudad chinaNakaimaTomari-te
AnankoLuz del sur; paz desde el surI.BunkichiTomari-te
Ananku - Matsubayashi ryuLa cabeza que muerde antes Tomari-te
Azato no Bassai
 AzatoTomari-te
AkutsuruLuz del surMatsumuraShuri-te
B
Bassai-dai (versión mayor)Asalto a la fortalezaItosuShuri-te
Bassai-sho (versión menor)Asalto a la fortalezaDesconocidoShuri-te
Bakki
 Shorinji-ryuShorin-ryu
C
Chinto (Gankaku) Combatiendo hacia el esteB. MatsumoraShuri-te
Chibana no Kusanku ChibanaTomari-te
Chatanyara no Kusanku KusankuTomari-te
E
Empi roppoGolondrina volando Itosu Shuri-te
F
Fukyu dai ichi (básico)
 ToguchiNaha-te
Fukyu dai ni (básico)
 ToguchiNaha-te
G
Gekki sai dai ichi (básico)Ataque demoledorMiyagiNaha-te
Gekki sai dai ni (basico)Ataque demoledor
Miyagi
Naha-te
Gekki ha shodan (básico) MiyagiNaha-te
Gekki ha nidan (básico) MiyagiNaha-te
Gekki ha sandan (básico) ToguchiNaha-te
Gojushiho (Shotokan: dai y sho)El Fenix o 54 pasosItosuShuri-te
H
Hat kkaku
Grulla blanca Naha-te
HaffaCisne blanco; 100 pajaros Naha-te
Hakucho100 pajaros Naha-te
Hakatsura (dai y sho) (básico)Garza blanca Shuri-te
HeikuTigre negroNakaima Tomari-te
I
Itosu no rohai shodan ItosuShuri-te
Itosu no rohai nidan ItosuShuri-te
Itosu no rohai sandan ItosuShuri-te
Ishimine no bassai  Shuri-te
Iyyaku rei hachi  Kushin-ryu 
J
Jyuroku 16 pasos
Mabuni
Tomari-te
Jitte (viene de tomari-te)
Mano del templo; Diez manos
Itosu
Shuri-te
Jion (viene de tomari-te)
Sonido del temploItosu Shuri-te
Jiin (viene de tomari-te)Patio o suelo del templo Itosu
Shuri-te
K
Kaku-ha dai ichi (básico)
 ToguchiNaha-te
Kaku-ha dai ni (básico)
 ToguchiNaha-te
Kenshu
 Mabuni 
Kensho
 Mabuni 
Kanshiwa
 Uechi-ryu 
Konchi
 Uechi-ryu 
Kosookun-dai (maestro Ku Shanku)
Mirando al cielo

TakaharaShuri-te
Kosookun-sho (transformó Itosu)
Mirando al cielo

TakaharaShuri-te
Kian no Chinto Chotoku KianTomari-te
Kian no Gojushiho
 Chotoku KianTomari-te
Kururunfa
Vienen se van las olas; 17HigaonnaNaha-te
M
Matsukaze (Wankan)Viento del pino; Corona del rey MabuniTomari-te
Meikyo (Shotokan)Puliendo en espejoSakagura Tomari-te
Matsumura no Rohai Visión de una grulla blanca MatsumuraTomari-te
Motobu no Sochin (Shotokan) Preservar la pazMotobuShuri-te
Myojyo MabuniShuri-te
Matsumura no Bassai  MatsumuraShuri-te
Matsumura no Seesan MatsumuraShuri-te
N
Naifanchin shodan (tekki)
Combatiendo el propio terrenoItosuShuri-te
Naifanchin nidan (tekki)
O también caballo de hierroItosuShuri-te
Naifanchin sandan (tekki)O también cabalgando
ItosuShuri-te
Niseishi (nijushiho)
24 pasosAragaki Tomari-te
Nipaipo28 pasosGo KenkiShuri-te
O
Oyadomari no Bassai  OyadomariTomari-te
Osiro no Seesan  Tomari-te
Ohan NakaimaTomari-te
P
Pappuren (aporreen) Ocho pasos a la vezGo KenkiTomari-te
Pat Chu
 Nakaima Shuri-te
PaikuTigre blancoNakaimaTomari-te
S
SanchinTres batallasHigaonnaNaha-te
Saifa
Punto de ruptura finalHigaonna Naha-te
Shimpa
 Nueva ruptura; lagrima nueva  Mabuni Naha-te
Shinsei ichi MabuniNaha-te
Shinsei ni MabuniNaha-te
Sochin de Aragaki (Shito-ryu)Avanzar en la batallaAragaki Tomari-te
Sepai  18 tazasHigaonnaNaha-te
Seisan (Hangatsu)13 manos o Wo (media luna)HigaonnaNaha-te
Siesei  Naha-te
Sanseryu 36 manosHigaonnaNaha-te
Seienchin
Tempestad en la calmaHigaonnaNaha-te
ShisoochinCombatiendo a cuatro monjes Ryu-Ru-KoNaha-te
Suparinpei
108 manosHigaonnaNaha-te
Shiho-KosokunMirando al cieloItosuShuri-te
T
Tawada no Bassai
 TawadaShuri-te
Tensho
Manos que giranHigaonnaNaha-te
Tomari no Bassai  Tomari-te
Tomari no Wanshu (empi)
Agregado chino a la embajada ItosuTomari-te
Tomari no Rohai Chotoku
 Kian Tomari-te
Tomari no Chinto  Tomari-te
U
Unsu (Unshu)
Mano de nube; separando nubesAragakiTomari-te
Useishi (gojushiho)54 pasos del tigre negroItosuShuri-te
W
Wanshu
Golondrina en vuelo ItosuShuri-te
Wandau
Nombre de un rey luchadorItosuShuri-te
Wankan Viento en el pino Tomari-te

CLUB DEPORTIVO SEIKEN DO 

contador de visitas


C.P. Fregacedos- C.P. Velazquez - C.P. John Lennon
  

(Fuenlabrada - Madrid)

Mail: seikendo@hotmail.es    

Tfno: 678 455 444