BUSHIDO. GALICIA

MUAY THAI - KENPO KARATE - MUSCULACION

EL CONCELLO DE OLEIROS COLABORA CON LA ESCUELA DE ARTES MARCIALES BUSHIDO.
O concello de Oleiros, segundo acordo da Xunta Local, de data 8 de decembro de 2017, Acordou conceder a noso club a cantidades de 278,56€, en concepto de participacion en campionatos
Enviar emailcontador de visitas