Llicències d'Activitats i Obertura d'Establiments,

Legalització i Tramitació d'Instal·lacions i
Execució i Direcció d'Obres


menu
A VNG Enginyeria tramitem tot tipus d’expedients per a dur a terme qualsevol obra de construcció, rehabilitació o reforma d'establiments industrials, locals comercials, d'hoteleria, etc., sempre acollint-nos al marc normatiu vigent.

Els nostres treballs corresponen a la següent relació:

  • Projectes de construcció de naus industrials.
  • Projectes de reforma i ampliació d’edificis industrials.
  • Projectes de construcció d’instal·lacions industrials.
  • Disseny, càlcul i projecte, direcció tècnica, control pressupostari i construcció d’edificis industrials.
   www.vng-enginyeria.webs.tl   - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 931 289 821 - vng.enginyeria@gmail.com

contador de visitas


Lllicències d'Activitats Annex I, II i III - Llicències d'Obertura d'Establiments - Legalització d'Instal·lacions de Baixa Tensió - Legalització d'Instal·lacions de Climatització i Calefacció - Legalitzacions d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica - Plans d'Emergència i Autoprotecció d'Establiments Industrials i d'Hosteleria - Projectes Constructius de Naus Industrials (Prefabricades, Metàl·liques o mixtes) - Projectes de Reforma i Rehabilitació - Permís d'Abocaments d'Aigües Residuals - Càlculs d'Estructures Industrials - Legalització d'Instal·lacions de Ventilació i Extracció en Aparcaments Privats i Públics d'Automòbils - Legalització d'Instal·lacions Contra Incendis - Fitxes Tècniques Reduïdes - Legalització d'Establiments d'Hosteleria - Estudis Bàsics de Seguretat i Salut - Memòries Tècniques de Disseny - Informe d'Idoneïtat Tècnica Ajuntament de Barcelona - Certificacions Energètiques - CE3X
pagina web gratis