Llicències d'Activitats i Obertura d'Establiments,

Legalització i Tramitació d'Instal·lacions i
Execució i Direcció d'Obres


menu
A VNG Enginyeria tramitem tot tipus d’expedients de legalització d’instal·lacions per a Indústries, Aparcaments Públics i Privats, Locals Comercials, Establiments de Restauració, de Serveis, d'Oficines, d'Hostaleria, etc., sempre acollint-nos al marc normatiu vigent.

  • Projectes d’Instal·lacions de Climatització i Calefacció.
  • Projectes d’Instal·lacions de Ventilació i Extracció.
  • Projectes d’Instal·lacions de Detecció i Extinció d'Incendis.
  • Projectes d’Instal·lacions d’Energia Solar Tèrmica.
  • Projectes d’Instal·lacions de Baixa Tensió.

   www.vng-enginyeria.webs.tl   - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 931 289 821 - vng.enginyeria@gmail.com

contador de visitas


Lllicències d'Activitats Annex I, II i III - Llicències d'Obertura d'Establiments - Legalització d'Instal·lacions de Baixa Tensió - Legalització d'Instal·lacions de Climatització i Calefacció - Legalitzacions d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica - Plans d'Emergència i Autoprotecció d'Establiments Industrials i d'Hosteleria - Projectes Constructius de Naus Industrials (Prefabricades, Metàl·liques o mixtes) - Projectes de Reforma i Rehabilitació - Permís d'Abocaments d'Aigües Residuals - Càlculs d'Estructures Industrials - Legalització d'Instal·lacions de Ventilació i Extracció en Aparcaments Privats i Públics d'Automòbils - Legalització d'Instal·lacions Contra Incendis - Fitxes Tècniques Reduïdes - Legalització d'Establiments d'Hosteleria - Estudis Bàsics de Seguretat i Salut - Memòries Tècniques de Disseny - Informe d'Idoneïtat Tècnica Ajuntament de Barcelona - Certificacions Energètiques - CE3X
pagina web gratis