TIS Activa

Una, dues i TIS!

WEBS GENERALISTES


INFOJOBS


Pāgina web amb una varietat d'ofertes.


- Avantatge: trobarās la oferti que t'interessimitjanįant una paraula clau.

- Inconvenient: hi ha algunes ofertes que fa molt detemps que es van publicar.http://www.infojobs.net


INFOEMPLEO


Pāgina web on trobarās a feina que busquis en āmbitinternacional i nacional.


- Avantatge: trobareu les ofertes més actuals del mónlaboral.

- Inconvenient: hi ha molta publicitat


http://www.infoempleo.comWEBS ESPECÍFIQUES


CANGURO EN CASA


Pāgina web on hi ha ofertes per treballar de cangur,de persones grans, de discapacitats...


- Avantatge: Podeu fer una oferta de manera fācil irāpida per treballar de cangur.

- Incovenient: En aquesta pāgina web no buscareu lafeina, sinō que la feina us buscarā a vosaltres.

 

http://www.canguroencasa.comTREBALL SOCIAL


Punt de trobada per voluntāris i cooperants, on lesONG ofereixen oportunitats de treball voluntāri i treball remunerat.


- Avantatge: trobareu feina específica en el vosresector en l'āmbit social teclejant les paraules claus que us interessin.

- Inconvenient: poques ofertes laborals


http://www.hacesfalta.org
WEBS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT


MERCAT DE TREBALL


Primera borsa de treball amb ofertes per a personesamb discapacitat


- Avantatge: hi ha empreses que tenen lloc vacants ipot ser que s'adeqüin al treball que busqueu.

- Inconvenient: només publica ofertes de Madridhttp://www.mercadis.com


BUSCADOR DE TREBALL


Pāgina web on publica ofertes per treballar endiferents sectors.


- Avantatge: moltes ofertes en diferents sectors

- Inconvenient: molta publicitathttp://www.trabajosparadiscapacitados.com


Enviar emailcontador de visitas

pagina web gratis