TIS Activa

Una, dues i TIS!

Serveis

TIS Activa ofereix una formació socio-laboral per a tots els usuaris interessats en la recerca de feina, formació i relacions socials.

Col·laborem amb empreses que otorguen llocs de treball per facilitar la incorporació al món laboral, proposant un perfil de treballador per aquella ocupació. Nosaltres ens basem en millorar les competències i interessos de les persones i així adaptar-se aquest perfil, és a dir, fem de mediadors entre usuaris i les empreses.

Oferim una sèrie de tallers per completar la formació desitjada dels usuaris i tenir un ventall més ampli de possibilitats per accedir a qualsevol feina disponible. 
Partim de facilitadors diferents: idiomes, informàtica, comunicació i expressió (tant escrita com oral)...


En referència al tema social, ajudem a les persones amb classes individualitzades on ensenyem a crear el Currículum Vitae de manera adequada. També garantim poder assolir les competències necessàries per defensar-se adequadament en una entrevista de treball.
Cada setmana organitzem diferents conferències de cada àmbit professional (hosteleria, magisteri, dret ... ). 
El centre està equiparat de diversos ordinadors amb connexió gratuïta a internet i una biblioteca (revistes, diaris, llibres, CD's i DVD's...) on els usuaris podran trobar qualsevol informació necessària per la seva formació i per la recerca de treball. Amb l'ajut del DNI podran endur-se qualsevol material (exepció dels equipaments electrònics) durant 15 dies podent renovar-lo fins a dues vegades, amb la condició de retornar-lo en bon estat. 


Enviar emailcontador de visitas

pagina web gratis