TIS Activa

Una, dues i TIS!

Tallers

Disposem de diversos tallers variables d'un àmbit determinat (tallers de cuina, de primers auxilis,...) i 3 tallers fixos i de formació bàsica per poder accedir a qualsevol professió:

-Taller d'idiomes: Afavorim els nivells del llenguatge escrit i oral de anglès, català, castellà, francès, alemany i xinès.

Dilluns i dimecres d'11 a 12h i de 17 a 18h.


-Taller de comunicació i expressió: Aprendre les habilitats socials per desenvolupar-se en l'àmbit personal, social i professional. Algunes activitats que es duen a terme són, exposicions, treball en equip, debats, concursos de poesia i prosa, etc.

Dimarts i dijous de 10 a 11h i de 19 a 20h-Taller de informàtica: Classes en grup dedicada a fomentar l'ús de les noves tecnologies amb la finalitat d'adquirir les nocions ofimàtiques bàsiques (Excel, Word, Power Point, Open Office...)

Divendres de 10 a 12h i de 18 a 20h.L'horari dels tallers variables es publicarà dues setmanes abans de l'inici del taller.

Enviar emailcontador de visitas

pagina web gratis