TIS Activa

Una, dues i TIS!

ENTITAT D'INSERCIÓ


Nom: "Fundació Tallers Guinardó”


Adreça postal: Vía Trajana, 15 baixos


Telèfon i/o e_mail: 93 313 77 57. fundacio@tallersguinardo.com (contacte)


Web:www.tallersguinardo.com (informació)


Col·lectiu: persones amb discapacitat intel·lectual.


Activitats principals que realitza: El seu objectiu principal és donar resposta a les necessitats psicosocials de les persones amb discapacitat intel·lectual. Al llarg dels anys, ha treballat per assolir una major cobertura de les necessitats detectades, ampliant els seusserveis i apostant per nous projectes de futur. Gestiona serveis tant de l'àmbit laboral com del social amb la finalitat de potenciar el benesta rd'aquest col·lectiu.


Més informació:


Tipus d'entitat: Privada


Àmbit:  


acció social i sociolaboral


Província: Barcelona


Població: Sant Adrià de Besòs
ENTITAT D'INSERCIÓ

Nom: "Fundació ADSIS”


Adreça postal: C/ Lugo 61.08032 - Barcelona (Horta-Guinardó)


Telèfon i/o e_mail: 93 357 75 75. carmel@fundacionadsis.org


Col·lectiu a qui va adreçat:


- Joves i adolescents

- Personesprivades i ex-privades de llibertat.

- Poblacióimmigrant

- Dones ensituació d'exclusió social


Activitats principals que realitza:


- Intervenció socioeducativa i inserció laboral amb joves.

- Formació acadèmica, tallers ocupacionals i orientació i recursos per a la búsqueda de feina.

- Suport educatiu per a nens/es i adolescents.

- Accés a les noves tecnologies.

- Activitats d'oci i temps lliure.

- Preparació capa la vida independent dels joves.

- Intervenció social amb persones privades i ex-privades de llibertat

- Dins dels centres penitenciaris: col·loquis i treball en grup

- Fora dels centres penitenciaris: Centre de dia.

- Recolzament a persones immigrants

- Acompanyamen tpersonal.

- Assessorament jurídic.

- Orientació específica i la recursos per a la recerca de feina.

- Promoció de dones en risc d'exclusió social:

- Tallers

- Atenció psicològica i seguiment personal periòdic.

- Formació per adquirir diferents habilitats socials.

AULES ACTIVES (SOC)

CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ICONTÍNUA


En el cercador dela pàgina principal, per accedir-hi s'han de realitzar els següents passos:escrivim SOC i triem l'enllaç on diu "pàgina principal del web del SOC”. Quanja estem dins del web, apareixeran 3 apartats: ciutadania, empreses icol·laboradors i web institucional. Seleccionem "ciutadania”, a la partsuperior esquerra apareixen més opcions, hem d'escollir la que posa "cercador decursos de formació” i s’obrirà un altre enllaç en el que apareixerà un requadreque demana que indiquem l'àmbit en el que volem formar-nos.


 Per sota d'això, ala part esquerra, apareix una pregunta que diu: "vols conèixer la nostra ofertaformativa?”, li donem clic i s'obre un quadre, a la part esquerra de lapantalla on apareixen algunes opcions, triem "formació ocupacional” i sortirandiferents tipus de cursos a realitzar. Quan l'haguem triat apareixeran lesofertes que hi ha relacionades amb aquest curs: nom del curs, lon té lloc,hores del curs, data d'inici i fi del curs.Primers auxilis


Ens informa sobreel tipus de formació, el certificat professional que obtindríem amb lasuperació del curs, municipi on es realitza, modalitat del curs, hores a realitzar,data de d'inici i fi, família professional a la que pertany, temari quetractarem, centre on es realitza la preinscripció.


 

 

 
AULES ACTIVES DEL SOC

El Serveid'Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició de les persones usuàries de lesoficines de Treball les Aules de Recerca Intensiva de Feina, repartides per totel territori, per tal que puguin utilitzar aquesta eina durant el seu procés decerca de feina, amb l'objectiu d'accelerar la seva incorporació al mercatlaboral.Les Aules Actives estan equipades ambordinador, telèfon i connexió a Internet. Disposen també d'una plataforma webamb accés directe als diferents portals de feina, destacant el portal Feina Activa, com també de personal tècnic que s'ocupad'assessorar i orientar als usuaris i les usuàries de les aules a l'hora deconcretar el seu procés de cerca de feina.

La metodologia de les Aules Activesestà marcada per tres trets fonamentals: la dedicació exclusiva dels usuaris iles usuàries, els grups reduïts i l'atenció personalitzada del personalassessor.Si esteu interessats/des en participaren les Aules Actives del SOC, adreceu-vos a la vostra Oficina de Treball on usinformaran del que heu de fer per apuntar-vos-en en una. Consulteu a la següenttaula l’Aula Activa més propera al vostre domicili.Aula Activa

Ubicació

Adreça

Com arribar-hi

Aula Activa BARRI GÒTIC

Oficina de Treball
Barri Gòtic

c. Joaquim Pou, 8
Barcelona

veure mapa

Aula Activa SEPÚLVEDA

Oficina de Treball
Sepúlveda

c. Sepúlveda, 156
Barcelona

veure mapa

Aula Activa L'HOSPITALET

CIFO L'Hospitalet

Ctra. del Mig 24
L'Hospitalet del Llobregat

veure mapa

Aula Activa ST. FELIU DEL LLOBREGAT

CIFO Sant Feliu

c. Hospitalet, 3
Sant Feliu del Llobregat

veure mapa

Aula Activa GIRONA

CIFO Salt

c. Alfons Moré, 1
Salt (Girona)

veure mapa

Aula Activa TARRAGONA

Oficina de Treball Tarragona (Campclar)

c. Riu Siurana, 28 B
Tarragona

veure mapa

Aula Activa LLEIDA

CIFO Lleida

c. Enric Farreny, 3
Lleida

veure mapa


CLUB DE FEINA

Nom: "Punt 7 : Punt d'Informació Juvenil d'Horta-Guinardó(PIJ)”


Adreça postal: C Horta,71. 08032


Telèfon i/o e_mail: 934202595.punt@horta-guinardo.org


Web: www.punt7.org


Col·lectiu a qui va adreçat: 


Personesusuàries de la borsa de treball amb tot allò necessari per buscar feina deforma autònoma del 16 als 35 anys.


Activitats principals que realitza:


- Assessorament laboral (amb cita prèvia)

- Assessorament de mobilitat internacional (amb citaprèvia)

- Tramitació de carnets d'alberguista, estudiant internacional (ISIC) i professor internacional (ITIC)
CET

Nom: "ESCLATEC”


Adreça postal: Plaçadel Guinardó, 8, 08041 Barcelona


Telèfon i/o e_mail:93 433 40 66 (fax 93 433 40 67), esclatec@esclatec.com


Web: http://www.esclatec.com/


Col·lectiu a qui va adreçat: 


Preferentment treballadors amb paràlisi cerebral (greus discapacitats)


Activitats principals que realitza:


Muntatge per a bicicletes, carros de la compra, etc.EMPRESA D'INSERCIÓ 

Nom: "Passar Via Empresa d'Inserció - Fundació Els Tres Turons”


Adreça postal:C Farnés,15, 08032


Telèfon i/o e_mail: 93 420 43 94 (Fax:93 420 43 94).passarvia@gmail.com


Web: www.passarvia.cat


Col·lectiu a qui va adreçat: Col·lectiu depersones en risc d’exclusió social


Activitats principals que realitza:


- Jardineria Forestal

-Neteja

-Pintura

- Arts gràfiques

-Repartiment a domicili
EMPRESA AMB RSC

Nom: "La Llavor d'Horta Associació (Lluïsosd’Horta)”

Adreça postal: A Lluïsos d’Horta


Telèfon i/o e_mail: 93 427 73 27. info@lluisoshorta.cat


Col·lectiu a qui va adreçat: 


discapacitats físics i psíquics de l'Associació de Veïns d'Horta. (Autisme/ Psicosi, Trastorns de conducta, Discapacitat intel·lectual)


Activitats principals que realitza:


- Programa Respir

- Servei de lleure diari

- Servei de lleure de cap de setmana

- Servei de lleure puntual
Enviar emailcontador de visitas

pagina web gratis