Esquina1 Esquina2
                  

 

La Llar d’Infants "NINS” és un centre de titularitat municipal amb atenció assistencial i educativa a infants d’edats compreses entre 0 i 3 anys. La línia pedagògica a seguir està basada en els següents punts:

v   Impartir els ensenyaments corresponents a l’Educació Infantil de 1r Cicle ( 0 a 3 anys) tenint en compte la relació entre els aspectes motors, intel·lectuals i emocionals que hi ha durant aquests primers anys de vida.

v  Donar a cada infant el tractament adequat al seu ritme i a les seves possibilitats maduratives, per tal de garantir unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.

v   Oferir als nens/es  un ambient acollidor, ric en estímuls de tota mena, per tal d’afavorir en els infants un conjunt d’experiències i relacions tant amb els altres companys/es com amb l’entorn que els envolta.

v   Desenvolupar totes les seves capacitats i potencialitats a través de les múltiples ocasions que aquest ambient convida al nen/a a jugar, crear, experimentar, descobrir i conèixer.Avís legal
Enviar email

contador de visitas
Esquina3 Esquina4

pagina web gratis