Escola Marianao

Per fer, ara i sempre, Activitat Física !


APRÈN EDUCACIÓ FÍSICA  LLEGINT  i JUGANT ON LINE
 
 ACTIVITATS

    1. Clica i trobaràs informació adaptada a la teva edat sobre l'aparell locomotor (ossos, 
         músculs i articulacions)
        
           - L'APARELL LOCOMOTOR ( Cicle inicial)

           - EL COS HUMÀ (Cicle mitjà)

            -  L'APARELL LOCOMOTOR (Cicle Superior) 

  ALIMENTS OLÍMPICS
C. MITJÀ I SUPERIOR
 
  Recurs multimedia que serveix per potenciar     
  en els alumnes la importància dels hàbits
  alimetaris correctes i la seva relació amb la
  pràctica habitual d'activitats físiques.
  Projecte Ludos: Educació Física. MEC i CCAA. 

  
     

 
2. JOCS
                                                         
     
        


a8025599@xtec.cat
Enviar email contador de visitas

pagina web gratis