Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

          

                                                                                                

  

                                                    

                             

 

 

                                                     ***A INDEPENDENCIA É O NOSO LEMA***   

                          ***LA INDEPENDENCIA ES NUESTRO LEMA***                           

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:       Segundo o establecido na L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos,  informamos que os datos de carácter persoal facilitados serán incorporados a un ficheiro inscrito no  Registro General de Protección de Datos con  fin de cumplir as normas. Non serán os datos persoais tratados  cedidos ou comunicados a ningunha entidade nacional ou internacional. Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, poderá dirixirse a in.xurga@gmail.com

         

                 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:       Según  lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos,  informamos que los datos de carácter personal facilitados serán incorporados a un fichero inscrito en el  Registro General de Protección de Datos con  el  fin de cumplir las normas. No serán los datos personales tratados  cedidos o comunicados a ningunha entidad nacional o internacional. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirijirse a in.xurga@gmail.com

   
   

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS GALEG@S POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

juristasinclusivas.congreso@gmail.com  

contador de visitas

pagina web gratis