Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN

 

Este apartado encárgase de xestionar os procesos comunicativos a nivel interno  como externo da asociación IN.XURGA

A nivel externo faise cargo  das relación cos medios de comunicación e prensa, das relacións institucionais, da organización de eventos e das relación coa sociedad en xeral.

Tamén xestiona as redes sociais como Facebook e a web IN.XURGA.

A responsable é a Presidenta de IN.XURGA Ana María Castro Martínez.

Os interesados poden poñerse en contacto a través do enderezo  in.xurga@gmail.com indicando GABINETE DE COMUNICACIÓN.

       

             


Este apartado se encarga de gestionar los procesos comunicativos a nivel interno como externo de la asociación IN.XURGA

A nivel externo se hace cargo de las relaciones con los medios de comunicación, de las relaciones institucionales, de la organización de eventos y de las relaciones con la sociedad en general.

También gestiona las redes sociales como Facebook y la web IN.XURGA.

La responsable es la Presidenta  de IN.XURGA Ana María Castro Martínez.

 

Los interesados pueden  ponerse en contacto a través de la dirección in.xurga.@gmail.com indicando GABINETE DE COMUNICACIÓN.

 

           

 


       

                                                     ***A INDEPENDENCIA É O NOSO LEMA***   

                          ***LA INDEPENDENCIA ES NUESTRO LEMA***                           

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:       Segundo o establecido na L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos,  informamos que os datos de carácter persoal facilitados serán incorporados a un ficheiro inscrito no  Registro General de Protección de Datos con  fin de cumplir as normas. Non serán os datos persoais tratados  cedidos ou comunicados a ningunha entidade nacional ou internacional. Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, poderá dirixirse a in.xurga@gmail.com

         

                 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:       Según  lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos,  informamos que los datos de carácter personal facilitados serán incorporados a un fichero inscrito en el  Registro General de Protección de Datos con  el  fin de cumplir las normas. No serán los datos personales tratados  cedidos o comunicados a ningunha entidad nacional o internacional. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirijirse a in.xurga@gmail.com

 

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS de GALICIA POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

contador de visitas

pagina web gratis