Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

 

CAMPAÑA

 PON UN AVOGAD@ NA TÚA CURATELA

PON UN ABOGAD@ EN TU CURATELA

         FIRMA A PETICIÓN/ FIRMA LA PETICIÓN       

 

 

https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-pon-un-avogad-na-t%C3%BAa-curatela-pon-un-abogad-en-tu-curatela/share_for_starters?just_created=true

                 

         

PON UN AVOGAD@ NA TÚA CURATELA.

PON UN ABOGAD@ EN TU CURATELA

in.xurga xuristas galeg@s pola inclusión xuristas inclusiv@s 
 
 
    

As persoas con discapacidade que , a petición propia, solicitan unha modificación da capacidade na modalidade de curatela, non teñen dereito a ter un letrad@ de oficio, abogad@ do turno de oficio, de balde para que lle defenda.

                        

Nos orzamentos de Asistencia Xurídica Gratuita non está contemplado a posibilidade de que a propia persoa con discapacidade que desexa solicitar unha curatela teña un técnico formado que lle defenda de balde.

 

Entendemos que non se están a cumprir as normas e leis dictadas no ámbito dos dereitos das persoas con discapacidade porque se obvia os seus desexos, neste caso  a persoa solicita unha curatela, un apoio para estar en igualdade co resto de persoas pero a Administración considera que non ten razón para ter un letrad@ e defendelo.

                     

É certo que o Ministerio Fiscal defende sempre á persoa con discapacidade pero poder ser que os seus desexos sexan distintos á opinión da Fiscalía polo que entendemos que debe ter un letrad@ para defender os seus intereses e poder  expresar os seus desexos.

 

A defensa debe ser de balde, estar incluída nos orzamentos da asistencia xurídica gratuita para que a persoa poda defender o que os seus intereses que non teñen que coincidir cos intereses do Ministerio Fiscal.

                    

Esta campaña é para solicitar no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia que se inclúan nos orzamentos da Consellería de Xustiza un letrad@ de balde para as persoas con discapacidade que soliciten unha curatela e desexan modificar parcialmente a súa capacidade para poder estar en igualdade co resto de persoas complementando a que teñen.

                 

Queremos que as persoas con discapacidade podan expresar os seus desexos de forma independente e se éstos son o inicio dun procedemento xudicial no que o protagonista é él mesmo que podan ter dereito á defensa xurídica de balde.

                                    

A petición vai dirixida á Vicepresidencia  e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

                

                   

***POLA DEFENSA XURÍDICA DE BALDE PARA AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE***

 

                       

                            

                      

                              

                                      

CAMPAÑA

 POR UN  ABOGAD@ GRATIS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PARA TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES

         FIRMA LA PETICIÓN       

 

 

https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-por-un-abogado-gratis-para-las-personas-con-discapacidad-paratodos-los-asuntos-judiciales

                                       

 

POR UN  ABOGAD@ GRATIS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PARA TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES

in.xurga xuristas galeg@s pola inclusión xuristas inclusiv@s 

 

 
 
    

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBIERAN TENER UN ABOGADO SIN COSTE ALGUNO PARA QUE LE DEFIENDA EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE EMPRENDA O EN LOS QUE SEA PARTE.

 

        

EN LA ACTUALIDAD EN PROCEDIMIENTOS COMO LA CURATELA ESTA DEFENSA NO ES GRATUITA, ES MÁS, NI SIQUIERA SE CONSIDERA NECESARIA SEGÚNLA LEGISLACIÓN VIGENTE.

 

      

EN LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA NO ESTÁ INCLUÍDA ESTA PRESTACIÓN JURÍDICA.

 

      

CREEMOS QUE ES UNA INJUSTICIA, POR ELLO, SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA EN LOS PRESUPUESTOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA UN ABOGADO PARA LAS PERSONAS QUE PERTENECEN AL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

       

SE LO PEDIMOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA ASÍ COMO A LAS CONSEJERÍAS DE JUSTICIA DONDE ESTÁN LAS COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA TRANSFERIDAS.

 

   

 

 

 

***POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD***

 

 

                        

         


 

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS de GALICIA POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

contador de visitas

pagina web gratis