Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

 

 I N . X U R G A

 Xuristas Inclusiv@s           Juristas inclusiv@s

                            

Xuristas Galeg@s pola inclusión das persoas con discapacidade de Dependencia 

                                                      

                                              

                                         

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2017

A Xunta Directiva de IN.XURGA, na  súa última xuntanza, adoptou o acordo deconvocar Asemblea Xeral Extraordinaria que terá lugar o vindeiro xoves 03 de novembro de 2017 ás18.00 horas en primeira convocatoria, e ás 18.15 horas en segunda convocatoria,no domicilio onde a asociación presta servicios sita en Casa Azul, Pontevedra,de conformidade co seguinte Orde do Día:

1.- Lectura e aprobación das actas dende a constitución  da asociación.

2.- Estado de contas, gastos de constitución dasasociadas fundadoras, gastos e ingresos da asociación dende a súa constitución,dar conta das condicións da conta bancaria.

3.- Renovación dos cargos da Xunta Directiva devicepresidenta/tesoureira e secretaria, proposta de novas candidatas, intervenciónsdas candidatas, proposición de vogais, votación, acta de renovación cargos,firmas.

4.- Traspaso da documentación entre secretaria saíntee a entrante.

5.- Proposición de modificación de estatutos.

6.-Premas e preguntas.

Notas:  Lembramos que só poderán estar presentes osasociad@s que estén ó corrente das cotas de asociad@ para poder ter dereito avoto.

En Casa Azul, Pontevedra, a 31 outubro de 2017

Ana MaríaCastro Martínez   Presidenta IN.XURGA

                                                                                       

                                                                       AVISOS COTAS I CONGRESO IN.XURGA 2018

Aviso para os interesados: As cotas do Congreso 2018 febreiro 21 e 22 en Pontevedra teñen dous prezos segundo as datas.    

O 31 decembro 2017 remata o   primeiro tramo de prezos  con cotas  máis baixas. Quedan xa poucos días. Anímate.

En Casa Azul, Pontevedra, a 14 decembro de 2017

 Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA           

                                                                    AVISO I CONGRESO IN.XURGA 2018

Aviso ós interesados: Se amplía o prazo  para aboar as cotas de inscrición no evento  ata o 20 febreiro.

En Casa Azul, Pontevedra, a 16 febreiro de 2018

 Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA           

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA: 12 DE ABRIL DE 2018

A Xunta Directiva de IN.XURGA, na  súa última xuntanza, adoptou o acordo deconvocar Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro xoves 12 de abril de 2018 ás18.00 horas en primeira convocatoria, e ás 18.15 horas en segunda convocatoria,no domicilio onde a asociación presta servicios sita en Casa Azul, Pontevedra,de conformidade co seguinte Orde do Día:

1.- Aprobación  de contasdo ano 2017. Votación.

 

2.- Aprobación de  contas da actividade I Congreso IN.XURGArealizado en febreiro 2018. Votación.

3.- Estado de contas na actualidade.

4.- Propostas de actividades para o ano 2018.Votación.

5.- Propostas de axudas públicas/privadas para 2018.Votación. Adxudicación de encargad@ da tramitación.

6.-Premas e preguntas.

Notas:  Lembramos que só poderán estar presentes @sasociad@s que estén ó corrente das cotas de asociad@ para  ter dereito a voto. Toda a documentación estáa disposición dos asociad@s dende o día 02 abril 2018.

En Casa Azul, Pontevedra, a 02 abril de 2018

  Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA           

 

   AVISO 

 A acta do congreso ó completo xunto ás conclusións extensas  está á disposición das persoas asociad@s para o súa ollada.

            

En Casa Azul, Pontevedra, a 12  abril de 2018

 Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA     

      

   AVISO Cotas persoas asociadas

 

 As persoas asociadas teñen que facer o ingreso da cota anual como persoa asociada para ter dereito a voto nas Asambleas.

            

En Casa Azul, Pontevedra, a 02 novembro de 2018

 Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA     

                  

   AVISO II Congreso IN.XURGA 2019

 

 As persoas asociadas teñen que facer a inscrición no II Congreso sendo de balde para eles esta actividade.

            

En Casa Azul, Pontevedra, a 21 novembro de 2018

 Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA     

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA: 21 DE DECEMBRO DE 2018

A Xunta Directiva de IN.XURGA, convoca Asamblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro xoves 21 de Nadal de 2018 ás 18.30 horas en primeira convocatoria, e ás 18.45 horas en segunda convocatoria,no domicilio onde a asociación presta servicios sita en Casa Azul, Pontevedra,de conformidade co seguinte Orde do Día:

1.- Aprobación  de contasdo ano 2018. Votación.

2.- Propostas de cara o II Congreso IN.XURGA. Aprobación do programa. Aprobación dos presupostos para a celebración do evento. Votación. 

3.- Estado de contas na actualidade.   

 

4.- Propostas de actividades para o ano 2019.Votación.

5.- Propostas de axudas públicas/privadas para 2019.Votación. Adxudicación de encargad@ da xestión.

6.- Adxudicación da xestión da declaración de utilidade pública. Prazos de execución.

7.-Premas e preguntas.

Notas:  Lembramos que só poderán estar presentes @sasociad@s que estén ó corrente das cotas de asociad@ para  ter dereito a voto. Toda a documentación está á disposición dos asociad@s dende o día 01 decembro 2018.

En Casa Azul, Pontevedra, a 01 decembro de 2018

  Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA          

         

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA: 25 DE ABRIL DE 2019

A Xunta Directiva de IN.XURGA, convoca Asamblea Xeral Extraordinaria que terá lugar o vindeiro xoves 25de abril de 2019 ás 18.00 horas en primeira convocatoria, e ás 18.20 horas en segunda convocatoria,no domicilio onde a asociación presta servicios sita en Casa Azul, Pontevedra,de conformidade co seguinte Orde do Día:

 

1.-Aprobar as contas,ingresos e gastos, do II Congreso IN.XURGA celebrado en Febreiro 2019.
2.-Aprobación de contas do ano 2018 ata abril 2019. Estado de contas actuais.
3.-Informar do peche da conta bancaria en Caixabank.
4.-Propostas para saldar a situación económica.
5.-Aprobación
 
de eventos ata fin ano2019.
6.-Premas e preguntas.

 

 

 

 Nota:  Lembramos que só poderán estar presentes @sasociad@s que estén ó corrente das cotas de asociad@ para  ter dereito a voto. Toda a documentación está á disposición dos asociad@s dende o día 01 abril 2019.

En Casa Azul, Pontevedra, a 28 marzo de 2019

  Ana María Castro Martínez   Presidenta IN.XURGA          

 

 

 

 

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS GALEG@S POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

juristasinclusivas.congreso@gmail.com  

contador de visitas

pagina web gratis