agpb9Associació Gironina per la Promoció del Benestar

Propera constitució de l'Associació Gironina per la Promoció del Benestar, assocaició que preten agrupar els diferents professionals del àmbit del Benestar (segons la definició de l'Organització Mundial de la Salut) per tal de tenir suport per la difusió de les seves activitats i ser un punt de trobada per tots els gironins interessats en aquest tema.

agpb10

Benestar

La Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva constitució de 1946defineix a la Salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties. La salut implica que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguin cobertes: afectives, sanitàries, nutricionals, socials i culturals

Objectius


La Associació tindria com a finalitat promocionar els diferents aspectes que formen part del benestar mitjançant la divulgació d’aspectes positius i activitats preventives.
S’enclouria dins la prevenció primària, aquest nivell s’inclouen aspectes de promoció i prevenció

Àmbits d'actuació


La associació es dividiria en diferents àmbits d’actuació

- Benestar físic (metges, fisioterapeutes, infermeres, tai-chi....)
- Benestar mental (psicologia, ioga...)
- Benestar social (ong, àmbit educatiu, ciències socials..)
Aquests àmbits s’entén que formen part en la mateixa importància del benestar global del individu i la divisió sols és de caire administratiu.contador de visitas

pagina web gratis