ADF VALLALTA

Sant Cebrià i sant Iscle de Vallalta, Canet i sant Pol de MarPLA ALFA DIARI


http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/SISTEMES D’AVALUACIÓ DEL PERILL D’INCENDI


La Direcció General del Medi Natural (DGMN) del Departament de Medi Ambient té encomanada la prevenció dels incendis forestals. És dins d'aquesta responsabilitat on s'emmarca el sistema d'avaluació de l'evolució del perill d'incendi forestal.En aquest recull es presenten diferents eines per valorar el perill d'incendi que de forma ininterrompuda se segueixen a la DGMN al llarg de l'any. Totes es valoren individualment i en conjunt i a partir d'aquí s'elabora el mapa de perill diari que és l'eina per donar suport a les decisions que dia a dia es prenen a la DGMN com l'activació del Pla Alfa, el moviment d'efectius, la coordinació amb bombers i protecció civil, l'avís a les entitats territorials,les autoritzacions per fer foc, l'avís de perill a la població, etc.


Aquestes eines són:


- Mesura directa en camp d'humitat de combustibles.

- Mapes devariables i índexs de perill de component meteorològic.

- Càlcul depercentils de les variables bàsiques.

- Informació històrica d'incendis i situacions ocorregudes els darrers anys.

- Gràfics de sensors específics de seguiment del risc.

- Seguiment de patrons meteorològics sinòptics relacionats amb el risc d'incendi.

- Mapes estàtics: combustibles forestals, inflamabilitat, altimetria...

Amb la finalitat de calcular el perill i valorar-lo de forma global per a la totalitat del territori, es genera un mapa perill de risc d'incendi forestal. Aquest mapa es genera agrupant la informació que es recull procedent de les diverses fonts que ofereixen dades rellevants sobre l'evolució del perill d'incendi forestal.

 


 

EL PLA ALFA                                                                                                       

                                                                                                                                                                   Exemple Mapa Alfa

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definirles actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc.En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.     

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la DGMN, la realització de determinades actuacions preventives i, en els casos dels nivells 2 i 3, també l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya). Els nivells del Pla Alfa i les actuacions concretes que comporten per als efectius de la DGMN es relacionen a continuació:NIVELL1: Vigilància prioritària d'incendis forestals


- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500m de zones forestals.

-Identificació de l'autor del foc.

- En cas de perill, s'ha de fer apagar.

- Control de llocs predeterminats d'especial risc.


NIVELL2: Vigilància exclusiva d'incendis forestals


- Control decolumnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500m de zones forestals.

-Identificació de l'autor del foc.

- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals.

- Control de llocs predeterminats d'especial risc.

- Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.

- Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.

- Control d'abocadors predeterminats.


NIVELL3: Vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals


- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500m de zones forestals.

-Identificació de l'autor del foc.

- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals.

- Control de llocs predeterminats d'especial risc.

- Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.

- Posada enservei de punts de guaita estratègics i predeterminats.

- Control d'abocadors predeterminats.

- Control d'accés a determinats massissos forestals.

- Establiment d'un comitè de coordinació a la seu de la Unitat Operativa.

- Establiment de centres de coordinació d'efectius en les zones d'actuació.


 

 

 

 

 

        ADF VALLALTA  Nº 150           CONTACTE: adfvallalta150@gmail.com             federacioadfmaresme.blogspot.com

pagina web gratis