ADF VALLALTA

Sant Cebrià i sant Iscle de Vallalta, Canet i sant Pol de Mar

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema

Autorització

Entre el 15de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mata- guspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.

Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre  i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDREMAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

A qui va dirigit?

A les persones que poden dur a terme actuacions de risc.

  • Autorització de crema. Entre el 15 de març i el 15 d'octubre
  • Comunicació de crema. Entre el 16 d’octubre  i el 14 de març

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 

·        Adreça

·        Carrer delCamp de Mart, 35

·        Població

·        25004 Lleida

·        Telèfon

·        973 24 66 50

·        Fax

·        973 24 89 29/ 973 23 90 64

·        Contacte

·        conseller.daam@gencat.cat

·        Adreça web

·        http://www.gencat.cat/agricultura

·        Horari de registre

·        de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre

·         

·        Mapa

·        Adreça

·        GranVia de les Corts Catalanes, 612-614

·        Població

·        08007 Barcelona

·        Telèfon

·        93 304 67 00/ 93 304 67 76

·        Fax

·        93 304 67 08

·        Contacte

·        conseller.daam@gencat.cat

·        Adreça web

·        http://www.gencat.cat/agricultura

·        Horari de registre

·        de dilluns adijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.
Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9a 15 h.
Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en Dissabte o festiu, el registre romandrà tancat).

 

        ADF VALLALTA  Nº 150           CONTACTE: adfvallalta150@gmail.com             federacioadfmaresme.blogspot.com

pagina web gratis